UCAP Meeting Calendar

Loginlocked

 

UCAP Meeting Calendar

UCAP Full Committee

Spring Semester 2014

Monday, February 17 @ Minneapolis 1:00 - 2:30
Tuesday, March 18 @ St. Paul (CdC 362)   2:30 - 4:00
Tuesday, April 15 @ Minneapolis  2:30 - 4:00
Wednesday, May 21 @ St. Paul (CdC 362)  10:30 - 12:00

Graduate UCAP Sub-Committee

September 11, 9:00 - 10:30  
October 9, 11:00 - 12:30
November 6, 12:30 - 2:00
December 4, 12:15 - 1:45

Baccalaureate UCAP Sub-Committee

September 26, 2:00 - 3:30  Whitby 301
October 24   TBD
November 21, 2:00 - 3:30  Whitby 301
December 12, 2:00 - 3:30  Whitby 301
 

Associate UCAP Sub-Committee

September 20, 10:00 - 11:30
October 4, 10:00 - 11:30  OM212
November 15, 10:00 - 11:30  OM 212
December 13, 10:00 - 11:30   OM212
 

Assessment UCAP Sub-Committee

September 11, 3:00 - 4:30 TBD
October 9, 3:00 - 4:30  TBD
November 13, 3:00 - 4:30  TBD
December 11, 3:00 - 4:30 TBD